با گذشت زمان و جمع شدن فضولات مختلف دیواره و کف چاه تنگ شده و دچار رسوب می شود. لازم است ذکر شود که هر اندازه هم که زمین زیر چاه جذب پذیر باشد ولی با گذشت زمان و اضافه شدن فضولات، این مواد به دیواره چاه می چسبند؛ در نتیجه باعث گرفتگی چاه شده و بوی نامطبوعی نیز در محیط پراکنده می شود. در چنین شرایطی، رفع گرفتگی چاه امری ضروری تلقی می شود. لوله باز کن ها در این مواقع با به کارگیری پمپ های کفکش و مکنده، اقدام به باز کردن لوله ها می کنند. این پمپ ها مواد را از چاه خالی می کند. 

 

 

شرح خدمات قیمت واحد(تومان)