برق کشی به تمامی امور مرتبط با سیم کشی و برق رسانی منازل، ادارات، مراکز فروشگاهی، مراکز صنعتی و کلیه ساختمان ها مربوط می شود. طی فرایند برقکاری تمامی مراحل سیم کشی ساختمان طراحی و اجرا می شود. سیم کشی و برقکاری ساختمان اهمیت بسزایی داشته و ملزم به وجود نیروی تعلیم دیده، خبره و با مهارت دارد. لازم به ذکر است که تمامی امور خرده کاری مرتبط با برق در حیطه کار برق قرار دارد. 

 

شرح خدمات قیمت واحد(تومان)