پرستار کودک با مراجعه به منزل شخصی شما از کودک دلبند شما مراقبت می کند. نکته جالب توجه اینکه مسئولیت‌ و وظایف پرستار کودک بر اساس عاملی نظیر سن کودک متفاوت است. برای نمونه وظایف پرستار یک کودک چند ماهه عبارتند از: تعویض پوشک، نظافت و استحمام، غذا دادن و به موقع و خواباندن کودک؛ این در حالی است که پرستاری از کودکان با سن های بالاتر شامل وظایف دیگری است. برای مثال پرستار کودک در این سن، اوقات فراغت کودک را با انواع بازی ها و آموزش ها پر می کند.

شرح خدمات قیمت واحد(تومان)
دستمزد مادریار شبانه روزی 3,300,000 الی 4,000,000 تومان
دستمزد مادریار شبانه(12 ساعت) 2,000,000 الی 3,000,000 تومان
دستمزد مادریار روزانه(8 ساعت) 2,500,000 الی 3,000,000 تومان
دستمزد کودکیار شبانه روزی 3,000,000 الی 4,000,000 تومان
دستمزد کودکیارشبانه 2,000,000 الی 3,000,000 تومان
دستمزد کودکیار روزانه 2,500,000 الی 3,200,000 تومان
روانشناس شبانه روزی 3,200,000 الی 4,000,000 تومان
نیروی آموزشی شبانه روزی 3,700,000 الی 4,500,000 تومان
نیروی آموزشی روزانه 2,700,000 الی 3,500,000 تومان